OSM Nowy Sącz
OSM Facebook OSM szukaj na stronie

Szukaj

OSM Projekty unijne

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Projekty unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektów i modernizacji prowadzonych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Nowym Sączu, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Nr. Tytuł ogłoszenia Otwarcie Zamknięcia Wyniki Rezultat Status
1 Testowe ogłoszenie 2019-01-22(Otwarcie) 2019-02-18(Zamknięcia) 2019-02-19(Wyniki) oferta XYZ(Rezultat) zamknięty
2 Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektów i modernizacji prowadzonych przez OSM 2019-02-20(Otwarcie) 2019-03-21(Zamknięcia) 2019-03-27(Wyniki) (Rezultat) zamknięty
3 W trakcie rozpatrywania 2019-02-10(Otwarcie) 2019-02-15(Zamknięcia) 2019-03-27(Wyniki) (Rezultat) zamknięty
Nasze ostatnie działania
Lista inwestycji, modernizacji oraz projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Rozbudowa budynku produkcyjnego OSM

Rozbudowa budynku produkcyjnego OSM

Magazyn z komorami chłodniczymi i mroźniczymi do przechowywania półproduktów oraz przebudowa odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej fi 250PVC, przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej Fi 250P.

Modernizacji stacji uzdatniania wody

Modernizacji stacji uzdatniania wody

Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy.

Wykonanie stacji mycia CIP

Wykonanie stacji mycia CIP

Wykonanie kompletnej stacji mycia CIP przeznaczonej do mycia instalacji przetwórstwa mleka (pasteryzowanej).

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków przetwórczych przez zastosowanie instalacji odwadniania osadu.

Dostawa uniwersalnego urządzenia laboratoryjnego

Dostawa uniwersalnego urządzenia laboratoryjnego

Dostawa kompletnego uniwersalnego urządzenia laboratoryjnego do pomiaru ogólnej liczby drobnoustrojów i komórek somatycznych.

Wykonanie modernizacji hal

Wykonanie modernizacji hal

Wykonanie modernizacji hal produkcyjnych w zakresie klimatycznych warunków technologicznych.

Dostawa Skanera

Dostawa Skanera

Dostawa kompletnego Skanera do wykrywania w produktach zanieczyszczeń fizycznych (materiałowych).

Dostawa urządzenia etykietującego

Dostawa urządzenia etykietującego

Dostawa kompletnego automatycznego urządzenia etykietującego płaskie opakowania produktów.

Kompletne urządzenie do pakowania próżniowego

Kompletne urządzenie do pakowania próżniowego

Kompletne urządzenie do pakowania próżniowego w twardą folię produktów mleczarskich.

Dostawa urządzenia etykietującego butelki

Dostawa urządzenia etykietującego butelki

Dostawa kompletnego automatycznego urządzenia etykietującego butelki typu „PET”

Dostawa urządzenia do pomiaru stopnia czystości

Dostawa urządzenia do pomiaru stopnia czystości

Dostawa kompletnego uniwersalnego urządzenia do pomiaru stopnia czystości po umyciu powierzchni technologicznych i produkcyjnych

Dostawa linii do automatycznego dozowania i pakowania

Dostawa linii do automatycznego dozowania i pakowania

Dostawa kompletnej linii do automatycznego dozowania i pakowania jednorodnych produktów płynnych i półpłynnych (grawitacyjnie spływających) w kubki.

Dostawa kompletnej linii dozowania.

Dostawa kompletnej linii dozowania.

Dostawa kompletnej linii do automatycznego dozowania i pakowania płynnych i fermentowanych produktów mleczarskich w butelki.