spółdzielnia mleczarska producent mleka małopolska produkcja serów jogurtów małopolska
okręgowa spółdzielnia mleczarska Nowy Sącz

Struktura spółdzielni

OSM Nowy Sącz zrzesza 534 członków. Organy Spółdzielni to:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza

Skład Zarządu:

 • Paweł Gruca - Prezes Zarządu
 • Małgorzata Szczurek - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Rafał Pacholarz - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący - Antoni Kruczek
 • Z-ca Przewodniczącego –  Łukaszyk Jan
 • Sekretarz – Eugeniusz Zbozień

Komisja gospodarcza:

Przewodniczący: Jan Krok

Członkowie:

 • Włodzimierz Popardowski
 • Piotr Habaj
 • Jan Jantas     
 • Paweł Mółka

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Jan Koperniak

Członkowie:

 • Grzegorz Woźniak
 • Tomasz Szewczyk
 • Zygmunt Załubski